11.3.05

Πανελλαδικές

Μάθημα: Λ ο γ ι κ ή

Ζ ή τ η μ α

-Πού πας τόσο βιαστική;
-Για δουλειά. Είμαι μια φτωχή κοπέλα που πρέπει να βγάλει το ψωμί της.
-Ανέβα τουλάχιστον στο πεζοδρόμιο, θα σε φάει κανένα αμάξι.
-Έχει πολλά εμπόδια το πεζοδρόμιο, δεν ανεβαίνω ποτέ.

Στον παραπάνω διάλογο αναφέρονται δύο γεγονότα. Ποια η σχέση μεταξύ τους; Ποιον καταλύτη θα χρησιμοποιήσετε προκειμένου να παραχθεί σχέση αιτίας-αποτελέσματος; Επαναδιατυπώστε τα δύο γεγονότα υπό το πρίσμα της νέας σχέσης.

Λ ύ σ η
Το γεγονός α: «είμαι μια φτωχή κοπέλα» αρχικά συνδέεται με παρατακτική σχέση με το γεγονός β: «δεν ανεβαίνω ποτέ στο πεζοδρόμιο». Θέτοντας υπόψη τα δύο γεγονότα στον καταλύτη Διεστραμμένο Μυαλό, παίρνουμε νέα σχέση, που έχει ως εξής: «Είμαι μια φτωχή κοπέλα (=αποτέλεσμα) επειδή έχω κακή σχέση με το πεζοδρόμιο (=αίτιο)».

3 comments:

kouk said...

ή:

Το πεζοδρόμιο έχει πολλά εμπόδια (Υπόθεση Α)
Είναι η κοπέλα φτωχή (Υπόθεση Β)
Δεν μπορεί να πληρώσει κάποιον να της αφαιρεί τα εμπόδια (Αποτέλεσμα Γ, συνάγεται από το Β)
Αναγκάζεται να βγεί στον δρόμο (Αποτέλεσμα Δ, συνάγεται από το Α και Γ)

vague tourist said...

Υπάρχει και η θεωρία που λέει ότι θα σε έκοβα και μετά θα ήσουν υποχρεωμένη να το κάνεις το πεζοδρόμιο...

Chili said...

Η απλή τετράγωνη λογική μου λέει ότι ισχύει η εξίσωση: α+β=γ. Όπερ σημαίνει:
α(η κοπέλα είναι βιαστική=δεν έχει χρόνο)+ β(η κοπέλα είναι φτωχή=δεν έχει χρήματα)= γ(ο πολύς χρόνος είναι χρήμα)